Bestyrelsen

Formand:
Peter Kamstrup 
Gl. Struervej 44
7500 Holstebro
Mobil: 22 23 10 04
Mail: aage.kamstrup@post.tele.dk

Næstformand:
Martin Mejdahl Jørgensen
Beringsvej
7500 Holstebro
Mobil 40 36 88 62
Mail: martin@mejdahltoemrer.dk

Kasserer:
Michael Munksgaard
Søgårdsvej 10
7500 Holstebro
Mobil 51 51 33 92
Mail: info@tomrer.nu 
 
Sekretær:
Karsten Rendbæk 
Slåenvej 44 Mejdal
7500 Holstebro
Mobil: 40 33 88 57
Mail: krendbaek@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jesper Stjernholm
Ølgrydevej 3 Vind
7500 Holstebro
Mobil: 22 33 51 92
Mail: jesper@stjerneporte.dk

Administration:
Randi Stjernholm
Enebærvej 140, Vind
7500 Holstebro
Tlf. 97 43 01 00
Mobil 20 72 21 60
Mail randi@steen-stjernholm.dk

| Holstebro Tømrermesterforening | Viborgvej 41, kælder|