Sådan bliver du medlem
 
Som medlem af Holstebro Tømrermesterforening får du en række muligheder - men først og fremmest et stort lokalt netværk, hvor de andre medlemmers erfaring og viden på en lang række faglige og økonomiske områder er gode at trække på.

Gratis prøvemedlemsskab
Der er mulighed for et gratis prøvemedlemsskab på max 12 måneder fra indmeldelsesdato.
Prøvemedlemsskabet ophører ved årets udgang den 31. december, hvorefter der skal betales kontingent for medlemsskab af Holstebro Tømrermesterforening.
Ved prøvemedlemsskabet start skal der betales indmeldelsesgebyr.
Du har ikke stemmeret.

I visse tilfælde opkræver vi egenbetaling ved arrangementer, mem det er en ordning der gælder alle medlemmer.

 

Kontingent
For medlemsskab af Holstebro Tømrermesterforening betales et årligt kontingent på kr. 3.000 pr. akivt medlem.
Det opkræves med kr. 1.500 den 1. januar og 1. juli.
Ved indmeldelse indbetales et gebyr på kr. 800. 
Indmeldelse
Kontakt formanden i Holstebro Tømrermesterforening
 
Yderligere information:
 
Formand Peter Kamstrup - 22 23 10 04
 
 
Holstebro Tømrermesterforening 7500 Holstebro | Tlf.: 3058 0965